Специални събития

„Специалните“ събития, чиято дефиниция се уповава на уникалността на всяко едно от тях, и атмосферата, която ги издига над сивотата на ежедневието, са коктейли, приеми, балове, церемонии по връчване на различни награди, училищни състезания, спортни събития и други.